Luota kiinteistösi korjaus-, muutos- ja ylläpitotyöt osaaviin käsiin.

Rakennusliike Joen Talo Oy
Lylykoskentie 5, 80130 joensuu
y-tunnus 2446779-9
puh. (013) 823 520
joentalo@joentalo.fi

Palvelut


 • korjausrakentaminen
  • toimisto- ja toimitilamuutokset
  • sisäilmakorjaukset ja rakenteiden tiivistystyöt
  • vesi- ja palovahinko korjaukset
 • teollisuusrakentaminen
  • kiinteistöjen rakennekorjaukset
  • kuntokartoitukset
  • tuotannossa tehtävät erikoistyöt ja korjaukset
 • uudisrakentaminen
  • uudet kiinteistöt
  • toimitilalaajennukset

Kun valitset kiinteistösi saneeraajaksi meidät, voit olla varma, että tekijät suhtautuvat työhönsä ammattiylpeydellä. Jokainen kohde on meille tärkeä, jonka toteuttamisesta haluamme olla ylpeitä. Emmekä pelkästään lopputuloksen, vaan koko urakan sujuvuuden osalta. Huolellisuus, siisteys, aikataulussa pysyminen ja asiakkaan toiveiden kuuleminen ovat meille kunnia-asioita.


Teollisuus – Tuotantolaitokset ja liiketilat

Joentalo on apunasi sekä laajoissa saneerausurakoissa että yksittäisissä korjausrakentamisen töissä: ota meihin yhteyttä, kun tarvitset esim. tilamuutosta, lisätilaa tai pienempiä saneeraustöitä teollisuuskiinteistöösi tai liiketilaasi.

Erikoisrakentaminen ja vaativat rakennekorjaukset

Ongelmarakennesaneeraukset liittyvät sisäilmakorjauksiin. Tavoitteena on terve rakennus, joka on käyttäjilleen turvallinen ja viihtyisä. Useimmiten kohteissa, joissa teemme sisäilmaan liittyviä saneerauksia, on samanaikaisesti toiminta käynnissä. Siksi hyvä suojaus esim. alipaineistamisen avulla on ensiarvoisen tärkeää.

P1-puhtausluokan mukaan toimiminen on olennainen asia paitsi ongelmarakennesaneerauksissa myös muun tyyppisissä kohteissa. P1-luokan mukainen puhdastilasaneeraaminen varmistaa puhtaan sisäilman käyttäjille ja puhtaiden tilojen käyttö voidaan aloittaa heti luovutuksen jälkeen.

Uudisrakennukset ja laajennukset

Uudisrakentaminen ja laajennukset ovat pääosin luvanvaraista työtä ja vaativat lupien lisäksi hyvän suunnitelman pohjaksi. Usein kohteesta on jo tehty suunnitelma, mutta tarvittaessa Joentalon voi ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheeseen – ota yhteyttä, niin käydään läpi sinun kohteeseesi liittyvät tarpeet. Kohteet, joissa teemme uudisrakentamista tai laajennuksia, ovat useimmiten suuria kiinteistöjä tai vaativaa omakotitalorakentamista.


Työn eteneminen

Hankkeet toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa sovitun prosessin mukaisesti, joka alkaa hankesuunnittelusta ja jatkuu toteutuksen kautta yhteenvetoon ja palautteeseen. Ennen työn aloitusta tutustumme huolellisesti kohteeseen ja käymme yhdessä läpi aikataulun sekä asiat, jotka on hoidettava ennen urakan alkua. Samalla voimme varmistaa, tarvitaanko kohteessa esim. vaativia purkutöitä tai sähköasennuksia. Suunnitelmat ja ohjeistukset sovitaan asiakkaan kanssa siten, ettei toteutuksen aikana tule yllätyksiä, ja asiakasta informoidaan säännöllisesti projektin etenemisestä ja mahdollisista tarvittavista muutoksista. Kun kohde on valmis luovutettavaksi asiakkaalle, teemme ensin sisäisen luovutuksen, jossa tarkistamme, että työ vastaa yhdessä asettamiamme laatukriteerejä.