Läsikadun koulu

- vesikaton muutostyö (3200 m2), sisäilmakorjaukset, vuosiremontit

Referenssi:

Läsikadun koulu

- vesikaton muutostyö (3200 m2), sisäilmakorjaukset, vuosiremontit